Staw biodrowy umożliwia przenoszenie ciężaru ciała, utrzymywanie go w pozycji pionowej oraz płynne i swobodne poruszanie się. Jest to ruchome, kuliste połączenie miednicy i bliższego końca kości udowej. Zdrowy staw biodrowy porusza się idealnie i nie sprawia bólu.

Od czego zależy zdrowie stawu biodrowego?

Staw biodrowy funkcjonuje prawidłowo gdy mamy:

  • prawidłową budowę kostną
  • dobry stan chrząstki stawowej i płynu stawowego
  • elastyczną torebkę stawową
  • silne i skoordynowane mięśnie okołostawowe.

Chrząstka stawowa to najważniejsza tkanka w procesie sprawnego funkcjonowania stawu biodrowego. Jest sprężysta i ma gładką, śliską powierzchnię, gdy jest zdrowa. Warstwa płynu stawowego zapewnia poślizg głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego i odżywienie tkanki chrzęstnej.

dr Piotr Staszczuk