Indywidualna analiza każdego przypadku występującego u pacjentów bólu kręgosłupa pozwala na postawienie celnego rozpoznania i zaplanowanie odpowiedniego leczenia. Idealnym zakończeniem leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa jest ich remisja i brak nawrotów. W leczeniu bólu kręgosłupa należy szczególnie wziąć pod uwagę:

 • kliniczny wzorzec bólu
 • czas trwania dolegliwości – ostre, przewlekłe
 • lokalizację i ilość uszkodzonych krążków międzykręgowych
 • obecność zmian w stawach międzywyrostkowych
 • zespoły ucisku struktur nerwowych
 • wady budowy kręgosłupa – skolioza, kręgozmyk
 • stabilność mechaniczną uszkodzonego poziomu kręgosłupa
 • towarzyszące zaburzenia mechaniki kręgosłupa wskutek przykurczów mięśni tułowia i kończyn dolnych
 • rodzaj aktywności wykonywanej na co dzień przez pacjenta
 • oczekiwania pacjenta
 • choroby współtowarzyszące chorobie kręgosłupa – osteoporoza, przebyte urazy
 • potencjał regeneracyjny uszkodzonych tkanek
 • potencjał do przywrócenia prawidłowej mechaniki kręgosłupa
 • faktyczną możliwość współpracy podczas leczenia

Po analizie wszystkich wyżej wymienionych informacji lekarz dostosowuje odpowiednią metodę leczenia do konkretnego pacjenta. Sposób leczenia bólu zależy ponadto i różni się od tego czy jest w okresie ostrym, przewlekającym się, przewlekłym czy też w okresie remisji bólu.

Leczenie bólu kręgosłupa – możliwe metody

dr Piotr Staszczuk
ortopeda