Powikłania po ostrzyknięciu kręgosłupa są rzadkością. Wykonanie zabiegu ostrzyknięcia kręgosłupa pod kontrolą RTG-TV zawsze kończy się okresem obserwacji medycznej. W tym czasie lekarz obserwuje, czy nie pojawiają się ewentualne powikłania pozabiegowe.

Powikłania po ostrzyknięciu kręgosłupa występują jednak rzadko i są to:

  • pojawianie się krwawienia z miejsca zabiegu
  • reakcja uczuleniowa na zastosowane leki
  • przejściowe zwiększenie bólu kręgosłupa i np. rwy kulszowej/udowej – związane jest to z objętością podawanego leku – zdarza się, że nawet niewielka objętość podanego leku powoduje dodatkowe, przemijające samoczynnie drażnienie korzenia nerwowego
  • chwilowe uczucie osłabienia siły mięśniowej i czucia w kończynach dolnych – jak po znieczuleniu miejscowym (skutek działania lignokainy lub bupiwakainy)
  • przejściowy niewielki spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi
  • przejściowy, krótkotrwały wzrost glikemii
  • pojawienie się infekcji

dr Piotr Staszczuk
ortopeda