Leczenie stóp – Stopa spłaszczona 

Stopa spłaszczona, to wada powstająca przede wszystkim u kobiet, polegająca na bardzo szerokiej, wręcz płetwiastej stopie.

Charakteryzuje się wystawaniem do przyśrodka i do boku głów I i V kości śródstopia. Powstaje na skutek niedomogi mięśniowej i więzadłowej stopy.

Leczenie stóp spłaszczonych zachowawcze 

Jest typowe, ale nie jest w stanie zwężyć stopy.

Leczenie stóp spłaszczonych operacyjne

Polega na osteotomiach korekcyjnych w obrębie I i V kości śródstopia np. osteotomia Chevrona, Weila mogących spowodować zwężenie stopy.

Stopa poprzecznie płaska  Pes transverso-plani

Stopa poprzecznie plaska to schorzenie polegające na obniżeniu sklepienia poprzecznego stopy lub nawet odwróceniu jej sklepienia. Głowy II i III kości śródstopia są położone niżej niż I, IV i V k.ś. Pod głowami II i III k.ś. tworzą się bolesne modzele.

Stopa poprzecznie płaska to schorzenie dotyczące w zdecydowanej większości kobiet. Daje ono uporczywe dolegliwości bólowe oraz znacznie ogranicza wydolność chodu. Często współistniejącym schorzeniem są palce młoteczkowate II i III, stopa płasko-koślawa statyczna, niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, wtórne zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stopy. Prawie zawsze współistnieje krótkość mięśnia brzuchatego łydki.

Leczenie stóp zachowawcze

Utrzymanie jak największej sprawności stopy poprzez regularne ćwiczenia, stosowanie wkładek z podparciem metatarsalnym, stosowanie masaży wirowych wodnych, wydłużanie mięśnia brzuchatego łydki. W niektórych przypadkach są to sposoby jednak niewystarczające.

Proponujemy osteotomię w obrębie II i III kości śródstopia. Próbujemy w ten sposób odtworzyć sklepienie poprzeczne. Alternatywę stanowi operacja M. Weila lub osteotomia klinowa w bliższych częściach kości śródstopia. Czasami dodatkowo wykonujemy osteotomie korekcyjne w obrębie pięty.

Leczenie stóp pooperacyjne

Pozwalamy na obciążanie od razu po zabiegu, podobnie jak przy innych operacjach.

stopa poprzecznie płaska

Leczenie stóp – Palce młotkowate i młoteczkowane

Jest to schorzenie, które towarzyszy często stopie poprzecznie płaskiej lub paluchom koślawym. Palce stopy od II do IV ustawiają się w utrwalonym zgięciu w stawach międzypaliczkowych bliższych i czasem dalszych.

Występuje tendencja do ustawiania się w zgięciu grzbietowym w stawach śródstopno-paliczkowych, a nawet w podwichnięciu grzbietowym w tychże stawach. W momencie gdy takie podwichnięcie staje się utrwalone, nie ma innej drogi tylko leczenie operacyjne.

Niedogodności w dobraniu obuwia, dolegliwości bólowe, modzele na grzbietowej stronie palców oraz pod głowami II i III kościa śródstopia powodują, że pacjenci zgłaszają się do ortopedy.

Praktycznie nie ma leczenia zachowawczego. Wkładki odciążające głowy II i III kości śródstopia (najlepiej wykonywane indywidualnie) dają pewną poprawę. W leczeniu operacyjnym proponujemy operację Weila – osteotomię skracającą nasad dalszych kości śródstopia oraz czasami resekcję-usunięcie końca bliższego stawu międzypaliczkowego.

Leczenie stóp – przerost guza piętowego

Schorzenie dotyczy najczęściej młodych kobiet. Polega na wydatnym wystawaniu guza piętowego do tyłu. Często ponad zgrubieniami tworzy się przerośnięta kaletka maziowa. Bardzo trudno dobrać właściwe obuwie. Daje to też brzydki efekt kosmetyczny.

Leczenie zachowawcze może polegać na odciążeniu wystającego fragmentu, tzn. zdystansowaniu guza piętowego od cholewki buta. Ostateczną poprawę daje jednak leczenie operacyjne. Można wykonać operację samego ściosania wystających, przerośniętych fragmentów guza piętowego, jednak stosunkowo często daje to nawroty i ostateczny wynik nie jest dobry.

Preferujemy wykonanie operacji Kelly-Kocka, tj. osteotomii klinowej kości piętowej, przemieszczającej cały masyw guza piętowego ku przodowi. Po tym zabiegu nie pozwala się na obciążanie operowanej kończyny przez okres ok. 3-4 tyg. Wynik ostateczny jest bardzo dobry.