Polityka cookies

INFORMACJE OGÓLNE
1. Medicus Bonus Sp. z o.o. (Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje, że strona internetowa medicus-bonus.pl oraz wszystkie jej subdomeny (Serwis) wykorzystują pliki cookies.
2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.
3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
1.a) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
1.b) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika i optymalizacja korzystania z Serwisu;
1.c) prezentacja reklam.
PLIKI COOKIES
6. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
a) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
b) wygenerowany unikatowy numer;
c) czas przechowywania pliku.
7. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:
7.1. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookie:
a) tzw. first-party cookies- pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę medicus-bonus.pl, która należy do Administratora;
b) tzw. third-party cookies- umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne,
z których usług korzysta Administrator;
7.2. Ze względu na czas przez jaki pliki cookie będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
a) pliki cookie sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową
i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
b) pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.
8. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
a) w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;
b) do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;
c) w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps.
INNE TECHNOLOGIE
9. Administrator obok plików cookie korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:
a) IndexedDB- dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane;
b) Session Storage- magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
c) Local Storage- magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
10. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:
a) Google LLC;
11. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.
12. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, filmy (YouTube), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.
JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIE I INNYMI TECHNOLOGIAMI
13. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
14. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
15. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
16. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
17. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.