Przepuklinę najprościej określić można jako pęknięcie w obrębie mięśni i powięzi stanowiących granicę jamy brzusznej. Przez to pęknięcie, określane jako wrota przepukliny, jelita otoczone workiem przepuklinowym wydostają się pod skórę. Powstaje w ten sposób charakterystyczna dla przepukliny, wyczuwalna wypukłość.

Zależnie od miejsca powstania są różne rodzaje przepuklin.

Przepuklina pachwinowa

To najczęściej występujący rodzaj przepukliny. Dotyczy głównie mężczyzn. Podstawowym objawem jest uwypuklenie wyczuwalne w okolicy pachwinowej, które chwilowo powiększa się podczas kaszlu lub wysiłku. W miarę upływu czasu może tez dochodzić do stopniowego powiększania się przepukliny i przemieszczania się worka przepuklinowego coraz bardziej ku dołowi w stronę moszny. Dochodzi w ten sposób do powstania przepukliny mosznowej.

Przepuklina udowa

Występuje rzadziej niż przepuklina pachwinowa, zwykle u kobiet. Podstawowym objawem jest uwypuklenie zlokalizowane w pobliżu fałdu skórnego pomiędzy kroczem a udem, niżej niż w przypadku przepukliny pachwinowej. Przepuklina ta rzadko osiąga duże rozmiary, istnieje natomiast znaczne ryzyko jej uwięźnięcia. Przepuklina staje się wówczas twarda, bolesna, uciśnięcie dłonią nie prowadzi do zmniejszenia się jej rozmiaru czy odprowadzenia. Uwięźnięcie w przypadku każdej przepukliny jest wskazaniem do natychmiastowego leczenia operacyjnego, a duże jego ryzyko w przypadku przepuklin udowych powoduje, że powinny być one operowane możliwie szybko.

Przepuklina pępkowa

Kolejny rodzaj przepukliny, zlokalizowany w okolicy pępka. Występuje częściej u kobiet, zwłaszcza po licznych ciążach.

Przepuklina w kresie białej

Jest to przepuklina występująca w linii środkowej ciała, pomiędzy pępkiem a mostkiem. Zwykle nie osiąga dużych rozmiarów, dość często powoduje jednak dolegliwości bólowe i ulega uwięźnięciu.

Przepukliny pooperacyjne

Są to przepukliny występujące w okolicy blizn po wcześniej wykonanych operacjach – np. usunięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, odcinkowym wycięciu jelita grubego. Przepukliny te mogą czasami osiągać bardzo duże rozmiary.

lek.med. Ziemowit Kowalski