Rekonwalescencja po operacji przepukliny to czas stopniowego powrotu do wykonywanych wcześniej zajęć i pracy. Większość chorych po operacjach przepuklin pachwinowych, udowych czy pępkowych jest w stanie powrócić do zajęć dnia codziennego w ciągu 3-7 dni.

Nieco dłuższy może być okres rekonwalescencji po zabiegach wykonywanych z powodu przepuklin pooperacyjnych. Wszystkich chorych zachęcamy do możliwie szybkiego powrotu do czynności życia codziennego, których wykonywanie nie powoduje dolegliwości, z wyłączeniem oczywiście dużych wysiłków fizycznych.

Kwestię powrotu do pracy powinien rozważyć indywidualnie dla każdego pacjenta lekarz, zważywszy rodzaj wykonanej operacji i charakter pracy. Najpóźniej, dopiero po 6-8 tygodniach, mogą do niej powrócić te osoby, których praca wymaga dźwigania dużych ciężarów.

Na życzenie pacjenta wydajemy list do pracodawcy, w którym informujemy go o ograniczeniach, którym podlega osoba po przeprowadzonej operacji.

Po wypisaniu ze szpitala będziecie Państwo obserwowali proces gojenia się rany. Poniżej opisujemy, jak proces ten przebiegać oraz jakie objawy powinny Państwa zaniepokoić i skłonić do wizyty u chirurga.

Rekonwalescencja po operacji przepukliny a gojenie się rany

Gojenie się rany w obrębie skóry następuje szybko: około 7 do 9 dni po zabiegu operacyjnym rana osiąga wytrzymałość pozwalającą na usunięcie szwów.

W czasie pierwszych dni po operacji w skórze w okolicy rany część z Państwa może zaobserwować zasinienie podobne do tego, które powstaje w wyniku uderzenia w skórę twardym przedmiotem. Zasinienie takie nie powinno Państwa niepokoić – ustąpi ono samoistnie w okresie około 7-14 dni.

Nie powinno również Państwa niepokoić wyczuwalne pod skórą wzdłuż rany wałowate zgrubienie. Jest ono oznaką toczącego się tam procesu gojenia oraz przebudowy rany i stopniowo ustępuje do około 4-6 tygodni po zabiegu. W skórze w sąsiedztwie rany mogą również wystąpić zaburzenia czucia, zwykle ustępujące. Są one związane z nieuniknionym w przypadku rany chirurgicznej przecięciem bardzo drobnych nerwów czuciowych.

Przedstawione powyżej objawy są elementem prawidłowego procesu gojenia się rany. Niekiedy w procesie tym mogą wystąpić powikłania.

Objawy, które wymagają kontaktu z lekarzem:

  • nasilający się w kolejnych dniach po operacji ból okolicy rany
  • gorączka
  • mocno zaczerwieniona, zasiniona, obrzęknięta okolica rany – bolesna przy dotyku
  • nudności i wymioty

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów prosimy o kontakt telefoniczny.

lek.med. Ziemowit Kowalski