Pobyt w szpitali w przypadku operacji stawu biodrowego zazwyczaj trwa 5 dni. Przyjęcie do szpitala następuje we wcześniej ustalonym dniu – dzień przed operacją lub w dniu operacji – na podstawie skierowania z poradni ortopedycznej.

Badanie przed operacją stawu biodrowego

Po przyjęciu do szpitala następuje lekarskie badanie ortopedyczne. Ortopeda po rozmowie z pacjentem, bada i analizie dokumentację medyczną, a następnie weryfikuje ustalony wcześniej w poradni ortopedycznej plan leczenia. Ortopeda ponownie informuje o proponowanym leczeniu i metodach alternatywnych, możliwych powikłaniach, a następnie odpowiada na pytania pacjenta. Uzyskiwana jest świadoma, pisemna zgoda pacjenta na proponowane leczenie. Zaznaczana jest markerem kończyna dolna przeznaczona do operacji.

Konsultacja anestezjologiczna

Po ocenie ortopedycznej, zakwalifikowaniu do leczenia operacyjnego i podpisaniu świadomej zgody na operację przeprowadzana jest konsultacja anestezjologiczna, tzw. wizyta premedykacyjna, podczas której ustalany jest rodzaj znieczulenia.

Przygotowanie do operacji stawu biodrowego

Po ocenie anestezjologicznej następuje przygotowanie do pacjenta zabiegu:

  • umycie całego ciała mydłem dezynfekcyjnym
  • usunięcie owłosienia z miejsca operacji – okolica biodra, uda, brzucha i pachwiny
  • przebranie się w szpitalne ubranie do zabiegu
  • podaniu leku premedykujacego (łagodnie uspokajającego przed znieczuleniem)
  • podanie dożylne profilaktyki antybiotykowej
  • profilaktyczny przeciwzakrzepowy ucisk stopy i goleni kończyny dolnej nieoperowanej bandażem elastycznym lub specjalną pończochą elastyczną

Operacja stawu biodrowego

Po przygotowaniu do operacji pacjent transportowany jest ze swojego pokoju na salę operacyjną, gdzie po znieczuleniu układany jest na stole operacyjnym na plecach. Następnie następuje dezynfekcja skóry operowanej kończyny dolnej i obłożenie jałowe pola operacyjnego. W kolejnych etapach ortopeda po wykonaniu dojścia operacyjnego, uwidacznia chorobowo zmienione struktury stawu biodrowego. Po resekcji głowy i szyjki kości udowej następuje przygotowanie loży kostnych dla endoprotezy stawu biodrowego. Po określeniu rozmiaru implantów mocowana jest endoproteza. Operację kończy rekonstrukcja tkanek miękkich, warstwowy szew rany operacyjnej i założenie opatrunku jałowego. Następnie pacjent transportowany jest na salę pooperacyjną, gdzie stan zdrowia kontrolowany jest przez anestezjologa. Po obserwacji pacjent przewożony jest do swojego pokoju, w celu rozpoczęcia rehabilitacji.

Znieczulenie przed operacją stawu biodrowego

Rodzaj znieczulenia zależy od indywidualnych ustaleń między pacjentem a anestezjologiem. Zazwyczaj stosowane jest znieczulenie przewodowe: podpajęczynówkowe lub zewnątrzoponowe. Podczas operacji nie czuje się bólu miejsca operowanego – na prośbę pacjenta możliwy jest dodatkowo sen podczas zabiegu. W wybranych, pojedynczych przypadkach stosowane jest znieczulenie ogólne.

Rehabilitacja i opieka pooperacyjna 

Rehabilitacja pooperacyjna rozpoczyna się w dniu operacji w asyście fizjoterapeuty. Podczas pobytu w szpitalu prowadzone jest leczenie usprawniające, przeciwbólowe, profilaktyka przeciwzakrzepowa oraz zmieniane są opatrunki. Ortopeda ocenia postęp gojenia oraz usprawniania, co umożliwiają codzienne wizyty oraz stały kontakt z zespołem pielęgniarskim i rehabilitacyjnym. Pacjent operowany wypisywany jest do domu w stanie umożliwiającym samodzielną, prostą samoobsługę – z umiejętnościami chodzenia, ubrania się, wejścia do łóżka i wyjścia z łóżka, korzystanie z łazienki i toalety oraz z umiejętnością wchodzenia i schodzenia ze schodów. W dniu wypisu pacjent dostaje kartę informacyjną, badanie RTG pooperacyjne operowanego stawu oraz receptę na leki przeciwbólowe oraz przeciwzakrzepowe. Na życzenie pacjenta istnieje możliwość dłuższego pobytu rehabilitacyjnego w szpitalu. 

Powrót do domu

Wskazana jest obecność osoby towarzyszącej w okresie pooperacyjnym w celu bezpiecznego transportu ze szpitala do domu. Po zabiegu nie wolno samodzielnie prowadzić samochodu przez około 3-6 tygodni.

dr Piotr Staszczuk