Na czym polega przygotowanie do operacji stawu biodrowego?

Najważniejszym sposobem przygotowania się do operacji jest rozmowa z lekarzem doświadczonym w kwalifikacji do operacji, tak by móc już od tego etapu maksymalizować szanse powodzenia leczenia. W przygotowaniu do operacji należy uwzględnić kwestie:

 • przygotowania medycznego
 • rehabilitacji przedoperacyjnej
 • pooperacyjnej opieki domowej
 • transportu na wizyty kontrolne
 • dostosowania przestrzeni domowej do możliwości ruchowych po operacji
 • rehabilitacji pooperacyjnej 

Choroby przewlekłe i współtowarzyszące

Po decyzji o założeniu endoprotezy stawu biodrowego oceniany jest szczegółowo stan zdrowia pacjenta. Zbierany jest wywiad dotyczący współwystępowania i stanu innych chorób, zażywanych leków i uczuleń, a szczególnie:

 • chorób serca – np. choroba niedokrwienna serca, przebyty zawał serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu; często konieczna konsultacja kardiologiczna i badanie echo serca
 • chorób neurologicznych – np. przebyty udar mózgu z niedowładami kończyn dolnych lub górnych
 • cukrzycy
 • niedokrwistości
 • zaburzeń krzepliwości krwi
 • chorób nerek – np. przewlekła niewydolność nerek, konieczność wykonywania dializ itd.
 • występowania ognisk infekcji – układu moczowego, uszkodzeń i infekcji skóry, chorób zębów i przyzębia, chorób laryngologicznych
 • chorób ginekologicznych
 • chorób naczyń krwionośnych kończyn dolnych
 • innych chorób wymagających leczenia operacyjnego – np. przepukliny brzuszne, ginekologiczne, łagodny przerost prostaty
 • choroby psychicznej uniemożliwiającej współpracę
 • choroby nowotworowej
 • uczulenia na leki, metal, lateks

W przypadku choroby przewlekłej leczonej specjalistycznie – zazwyczaj pacjent proszony jest o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od danego specjalisty stwierdzającego obecny stan choroby, z określeniem, czy w chwili obecnej nie ma przeciwwskazań do leczenia ortopedycznego i ewentualnych koniecznych modyfikacjach terapii (np. dawkowania leków) w okresie okołooperacyjnym.

W przypadku, gdy zaplanowane jest leczenie operacyjne chorób chirurgicznych, ginekologicznych lub urologicznych – przeprowadzenie leczenia operacyjnego powyższych chorób powinno być wykonane przed założeniem endoprotezy stawu biodrowego.

Przygotowanie do operacji stawu biodrowego badania laboratoryjne i obrazowe

W następnym etapie wykonywane są badania dodatkowe:

 • krew: morfologia, OB, CRP, elektrolity (Na, K), kreatynina, parametry krzepnięcia, AlAT, AspAT
 • mocz: badanie ogólne moczu
 • EKG
 • RTG klatki piersiowej
 • RTG stawów biodrowych
 • szczepienie p/WZW-B
 • USG Doppler żył kończyn dolnych

Wybór rodzaju implantu

Indywidualny dobór rodzaju endoprotezy – dopasowanej do potrzeb konkretnego pacjenta – zależy szczególnie od informacji takich jak m.in.:

 • wiek chorego
 • rozpoznanie choroby
 • typ budowy stawu biodrowego
 • przewidywaną jakość kości i pewność mocowania implantów
 • stopień możliwej współpracy pooperacyjnej w trakcie rehabilitacji

W chorobach degeneracyjnych stawu biodrowego stosowane są głównie całkowite klasyczne implanty bezcementowe.

dr Piotr Staszczuk