Przerost guza piętowego

Przerost guza piętowego dotyczy najczęściej młodych kobiet. Polega na wydatnym wystawaniu guza piętowego do tyłu. Często ponad zgrubieniami tworzy się przerośnięta kaletka maziowa. Bardzo trudno dobrać właściwe obuwie. Daje to też brzydki efekt kosmetyczny.

Leczeni przerostu guza piętowego

Leczenie zachowawcze może polegać na odciążeniu wystającego fragmentu, tzn. zdystansowaniu guza piętowego od cholewki buta. Ostateczną poprawę daje jednak leczenie operacyjne. Można wykonać operację samego ściosania wystających, przerośniętych fragmentów guza piętowego, jednak stosunkowo często daje to nawroty i ostateczny wynik nie jest dobry.

Preferuję wykonanie operacji Kelly-Kocka, tj. osteotomii klinowej kości piętowej, przemieszczającej cały masyw guza piętowego ku przodowi. Po tym zabiegu nie pozwala się na obciążanie operowanej kończyny przez okres ok. 3-4 tyg. Wynik ostateczny jest bardzo dobry.

lek.med. Ryszard Stawicki