Schorzenie polega na obniżeniu sklepienia poprzecznego stopy lub nawet odwróceniu jej sklepienia. Głowy II i III kości śródstopia są położone niżej niż I, IV i V k.ś. Pod głowami II i III k.ś. tworzą się bolesne modzele.

Schorzenie to dotyczy w zdecydowanej większości kobiet. Daje ono uporczywe dolegliwości bólowe oraz znacznie ogranicza wydolność chodu. Często współistniejącym schorzeniem są palce młoteczkowate II i III, stopa płasko-koślawa statyczna, niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, wtórne zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stopy.Prawie zawsze współistnieje krótkość mięśnia brzuchatego łydki.

Leczenie stopy poprzecznie płaskiej

Utrzymanie jak największej sprawności stopy poprzez regularne ćwiczenia, stosowanie wkładek z podparciem metatarsalnym, stosowanie masaży wirowych wodnych, wydłużanie mięśnia brzuchatego łydki. Jednak w niektórych przypadkach są to sposoby niewystarczające.

W mojej praktyce proponuję osteotomie w obrębie II i III kości śródstopia, próbuję w ten sposób odtworzyć sklepienie poprzeczne. Alternatywę stanowi operacja M. Weila lub osteotomia klinowa w bliższych częściach kości śródstopia. Czasami dodatkowo wykonuję osteotomie korekcyjne w obrębie pięty.

Operacja stopy poprzecznie płaskiej

Pozwalam na obciążanie od razu po zabiegu, podobnie jak przy innych operacjach.

lek.med. Ryszard Stawicki