W przebiegu choroby reumatycznej często dochodzi do znacznych destrukcji w obrębie stawów stopy. W krótkim czasie dochodzi do bardzo dużych zniekształceń. Specyfika tej jednostki nie pozwala na ich dokładny opis.

Wyżej opisane jednostki, razem wzięte, mogą dawać obraz stopy reumatycznej. Jednakże nasilenie – stopień zaawansowania destrukcji kości i stawów jest niestety większy. Jako że w chorobie układowej dochodzi do większych destrukcji stawowych, dlatego rodzaj operacji różni się od typowych.

Leczenie operacyjne często ma charakter paliatywny. Lekarz prowadzący musi zdecydować o rodzaju zabiegu, powinien przewidzieć, jak choroba będzie postępowała.

W mojej praktyce wykonuję najczęściej: synowektomię – usunięcie ziarniny reumatoidalnej, artrodezy czyli usztywnienia stawów, op. m. Fowler, czyli resekcja głów k.ś,. m. Weil, Chevron, Scarf, potrójna artrodeza stępu. W leczeniu pooperacyjnym szczególnie w tym wypadku trzeba przyspieszyć rehabilitację.

Lek.med. Ryszard Stawicki