Stopa wydrążona   Pes excavatus 

Stopa wydrążona jest to wada wrodzona polegająca na podwyższeniu sklepienia podłużnego stopy, większy jest kąt piętowo-śródstopny. Stopa ulega skróceniu, ma wyższe podbicie, w zaawansowanym stopniu dochodzi do szponiastego ustawienia palców, w związku z czym stopa traci punkt podparcia palców. Bardzo często wtedy podparcie jest trzypunktowe – pięta – głowa I kości śródstopia – głowa V kości śródstopia. Przeszkadzają silne dolegliwości bólowe stóp i mniejsza wydolność chodu.

Leczenie zachowawcze stopy wydrążonej

Stosowanie wkładek w zaawansowanym stadium jest mało skuteczne.

Leczenie operacyjne stopy wydrążonej

Ta forma leczenia jest uzależniona od stopnia nasilenia zmian. Rozpoczynam od operacji na tkankach miękkich, wydłużenia ścięgien prostowników palców i kapsulotomii oraz tenotomii mięśnia podeszwowego.

W późniejszym stadium konieczna jest operacja kostna. Tu proponuję osteotomię klinową zmieniającą wydrążenie stopy, obniżającą sklepienie stopy. Wykonuję ją w obszarze stępu lub w obrębie nasad bliższych kości śródstopia. Jest tu konieczne krótkotrwałe unieruchomienie.

lek. med. Ryszard Stawicki