Operacje przepuklin pachwinowych

W operacjach tych posługujemy się techniką Lichtensteina. Technika ta powstała w USA w 1984 roku, stopniowo udoskonalano ją do roku 1993 i od tego czasu jest wykonywana niemal w niezmienionej postaci. Odsetek nawrotów przy wykorzystaniu tej techniki wynosi zaledwie około 1% – dane te uzyskano kontrolując wyniki ponad 20 tysięcy operacji. Ze względu na doskonałe rezultaty jest to operacja zalecana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgów.

W operacji tej wykorzystuje się odpowiednio przyciętą siatkę o wymiarach 10×15 cm. Pokrywa się nią w obrębie pachwiny nie tylko miejsce, w którym pojawiła się obecnie operowana przepuklina, ale również te miejsca, w których mogłaby ona jeszcze wystąpić. Pozwala to na uzyskanie wspomnianego wcześniej bardzo niskiego odsetku nawrotów.

Operacje przepuklin udowych

W operacjach tych wykorzystujemy technikę Rutkowa. Używa się tutaj fragmentu siatki o kształcie, który można porównać do parasolki. Za pomocą tej siatki zamyka się miejsce, w którym występuje przepuklina udowa. Metoda ta pozwala na znaczne zmniejszenie zarówno odsetku nawrotów, jak i powikłań po operacji.

Operacje przepuklin pępkowych i przepuklin w kresie białej

Rodzaj operacji zależy tutaj od rozmiaru przepukliny. W przypadku przepuklin niewielkich wystarczające jest użycie szwów. Przepukliny większe operujemy z użyciem siatek podobnie jak przepukliny pooperacyjne – odsetek nawrotów dla takich zabiegów wynosi poniżej 5%.

Operacje przepuklin pooperacyjnych, nawrotowych

W operacjach tych wykorzystujemy technikę, którą stworzył francuski chirurg, profesor Rene Stoppa. Jest to metoda dobrze sprawdzona, pozwala ona uzyskać niski, wynoszący poniżej 5%, odsetek nawrotów. Stosunkowo rzadkie są również powikłania. Za pomocą siatki zabezpiecza się tutaj pękniecie w obrębie mięśni i powięzi w miejscu wcześniej wykonanej operacji. Siatkę umieszcza się głęboko pod skórą, pod mięśniami brzucha, co chroni ją przed zakażeniem.

Jeżeli pęknięcie dotyczy tylko części wcześniej szytej rany należy założyć, że może dojść do pęknięcia w innym jej miejscu. Dlatego też siatką należy zabezpieczyć nie tylko istniejącą przepuklinę, ale całą wcześniej szytą ranę. Operacja jest zatem czasami bardziej rozległa niż wynikałoby to z rozmiaru przepukliny, pozwala jednak skutecznie zabezpieczyć chorego przed nawrotem.

Warto wspomnieć, że w przypadku operacji przepukliny bez użycia siatki odsetek nawrotów dla przepuklin pooperacyjnych wynosi 30-40%.

Znieczulenie przy operacji przepukliny

W leczeniu przepuklin wykorzystuje się trzy rodzaje znieczuleń: miejscowe, przewodowe i ogólne. Wybór znieczulenia zależy od rodzaju przepukliny i stanu zdrowia chorego. Wybór ten konsultujemy z naszymi pacjentami i, o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy medyczne, staramy się dostosować do ich sugestii.

Znieczulenie miejscowe

Za pomocą strzykawki z igłą chirurg podaje w miejsce operacji środek znieczulający. Równocześnie chory otrzymuje dożylnie leki o działaniu uspokajającym i nasennym. W ten sposób uwalnia się chorego zarówno od bólu, jak i niepokoju, który mógłby towarzyszyć toczącej się operacji. Jest to znieczulenie bardzo bezpieczne, oddziałuje praktycznie tylko w miejscu operacji minimalnie wpływając na cały organizm. Jest to preferowany przez nas rodzaj znieczulenia przy operacjach większości przepuklin pachwinowych czy udowych.

Znieczulenie przewodowe

Tzw. „znieczulenie w kręgosłup”. Najczęściej wykonujemy znieczulenie podpajęczynówkowe. U większości chorych można w ten sposób stosunkowo bezpiecznie znieczulić dolną część ciała, od stóp aż do górnej części brzucha.

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie to opiera się na wykorzystaniu trzech grup leków – przeciwbólowych, nasennych i zwiotczających mięśnie. Dzięki temu pacjent w trakcie operacji śpi i nie czuje bólu, zwiotczenie mięśni powoduje jednak, iż za pacjenta musi oddychać respirator. Jest to najbardziej złożony rodzaj znieczulenia, wykorzystywany głównie przy operacjach dużych, pooperacyjnych przepuklin brzusznych.

Zapraszamy na leczenie przepukliny do naszego szpitala w Środzie Wielkopolskiej.