Kolejne dni po operacji przepukliny to czas stopniowego powrotu do wykonywanych wcześniej zajęć i pracy. Większość chorych po operacjach przepuklin pachwinowych, udowych czy pępkowych jest w stanie powrócić do zajęć dnia codziennego w ciągu 3-7 dni.

Nieco dłuższy może być okres rekonwalescencji po zabiegach wykonywanych z powodu przepuklin pooperacyjnych. Wszystkich chorych zachęcamy do możliwie szybkiego powrotu do czynności życia codziennego, których wykonywanie nie powoduje dolegliwości, z wyłączeniem oczywiście dużych wysiłków fizycznych.

Kwestię powrotu do pracy powinien rozważyć indywidualnie dla każdego pacjenta lekarz, zważywszy rodzaj wykonanej operacji i charakter pracy. Najpóźniej, dopiero po 6-8 tygodniach, mogą do niej powrócić te osoby, których praca wymaga dźwigania dużych ciężarów.

Na życzenie pacjenta wydajemy list do pracodawcy, w którym informujemy go o ograniczeniach, którym podlega osoba po przeprowadzonej operacji.

Gojenie się rany po operacji przepukliny

Po wypisaniu ze szpitala będziecie Państwo obserwowali proces gojenia się rany. Poniżej opisujemy, jak proces ten przebiegać oraz jakie objawy powinny Państwa zaniepokoić i skłonić do wizyty u chirurga.

Gojenie się rany w obrębie skóry następuje szybko: około 7 do 9 dni po zabiegu operacyjnym rana osiąga wytrzymałość pozwalającą na usunięcie szwów.

W czasie pierwszych dni po operacji w skórze w okolicy rany część z Państwa może zaobserwować zasinienie podobne do tego, które powstaje w wyniku uderzenia w skórę twardym przedmiotem. Zasinienie takie nie powinno Państwa niepokoić – ustąpi ono samoistnie w okresie około 7-14 dni.

Nie powinno również Państwa niepokoić wyczuwalne pod skórą wzdłuż rany wałowate zgrubienie. Jest ono oznaką toczącego się tam procesu gojenia oraz przebudowy rany i stopniowo ustępuje do około 4-6 tygodni po zabiegu. W skórze w sąsiedztwie rany mogą również wystąpić zaburzenia czucia, zwykle ustępujące. Są one związane z nieuniknionym w przypadku rany chirurgicznej przecięciem bardzo drobnych nerwów czuciowych.

Przedstawione powyżej objawy są elementem prawidłowego procesu gojenia się rany. Niekiedy w procesie tym mogą wystąpić powikłania.

Objawy, które wymagają kontaktu z lekarzem po operacji przepukliny:

  • nasilający się w kolejnych dniach po operacji ból okolicy rany
  • gorączka
  • mocno zaczerwieniona, zasiniona, obrzęknięta okolica rany – bolesna przy dotyku
  • nudności i wymioty

dr n. med. Ziemowit Kowalski