Zabieg ostrzyknięcia kręgosłupa przeprowadzany jest pod kontrolą RTG-TV.

Diagnostyczno-terapeutyczne ostrzyknięcie i wykonanie operacji nie są metodami alternatywnymi w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Wysoce skuteczne uzyskanie efektów leczenia przy możliwie niskim ryzyku powikłań uzyskiwane jest poprzez indywidualne i odpowiednio dopasowane do pacjenta zastosowanie metod leczenia.

Często dzięki małoinwazyjnemu leczeniu bólu oraz dobrej fizjoterapii udaje się zrezygnować z leczenia operacyjnego. W przypadkach choroby bardziej zaawansowanej, kwalifikującej się do leczenia operacyjnego – praktyczna i małoinwazyjna weryfikacja źródła bólu może być pomocna. Dzięki niej można uzyskać dodatkową informację wspomagającą zwiększenie szansy na przeprowadzenie operacji w taki sposób, aby precyzyjnie zniszczyć przyczyny bólu kręgosłupa.

W przypadku rwy kulszowej i udowej skuteczność leczenia po wykonaniu zabiegu wynosi 60-80%, w przypadki bólu odcinka lędźwiowego grzbietu – ok. 50%.

Kiedy nie powinno się wykonywać zabiegu ostrzyknięcia kręgosłupa?

Przeciwwskazaniem do wykonania diagnostyczno-terapeutycznego ostrznyknięcia kręgosłupa pod kontrolą RTG-TV jest stwierdzona u pacjenta infekcja, pojawienie się uszkodzenia skóry w miejscu zabiegu.

Pozostałe przeciwwskazania to istniejące u pacjenta zwiększone ryzyko krwawienia, choroba nowotworowa, niekontrolowana cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, uczulenie na leki oraz istotne interakcje z innymi zażywanymi lekami.

Zabieg ostrzyknięcia kręgosłupa- etapy zabiegu

Pacjent przyprowadzany lub przywożony jest z sali chorych na salę operacyjną, gdzie układany jest na stole operacyjnym na brzuchu – plecami do góry. Skóra pleców i pośladków zostaje zdezynfekowana oraz następuje obłożenie jałowe pola zabiegu.

Kolejny etap to uwidocznienie przez lekarza struktury kręgosłupa na monitorze RTG (ramię C). Następnie lekarz wykonuje od jednej do kilku wcześniej zaplanowanych iniekcji z podaniem leków przeciwzapalnych i miejscowo znieczulających w okolicę podejrzanych struktur kręgosłupa – pod stałą kontrolą wzrokową na monitorze RTG.

Bardzo ważnym elementem zabiegu jest obowiązkowe utrzymywanie przez lekarza kontaktu słownego z pacjentem. W momencie wprowadzania igieł oraz podawania leków lekarz zadaje choremu pytania,  pacjent na nie odpowiada oraz zgłasza ewentualne niepokojące objawy.

Po zabiegu następuje założenie opatrunku jałowego, a pacjent wraca w asyście personelu na salę, gdzie pozostaje pod obserwacją medyczną.

Po sprawdzeniu stanu zdrowia po zabiegu, pacjent opuszcza szpital. Bardzo ważnym elementem jest obecność i opieka osoby towarzyszącej pacjentom po zabiegu podczas powrotu do domu. Lekarze podkreślają zakaz samodzielnego prowadzenia samochodu.

Znieczulenie

Stosuje się znieczulenie miejscowe albo/lub dodatkowo pacjent otrzymuje preparat benzodiazepiny doustnie. Podczas zabiegu pacjent nie może spać, więc nie stosuje się znieczulenia pełnego. Istotną kwestią jest utrzymywanie logicznego kontaktu słownego między pacjentem a lekarzem w czasie trwania zabiegu.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest bezpieczny – powikłania zdarzają się niezwykle rzadko. Bezpieczeństwo uzyskuje się dzięki:

  • planowaniu zabiegu
  • poinformowaniu pacjenta o planowanym przebiegu zabiegu
  • sprawdzeniu występowaniu przeciwwskazań
  • kontaktowi słownemu podczas zabiegu
  • precyzyjnemu, małoinwazyjnemu wykonaniu zabiegu – pod kontrolą RTG-TV sprawdza się lokalizację cienkiej igły
  • małym dawkom miejscowo działających leków
  • medycznej obserwacji pozabiegowej

W naszym szpitalu leczeniem bólu kręgosłupa zajmuje się lekarz ortopeda, doktor Piotr Staszczuk.